PočetnaMapa sajtaKontakt

Fakultet organizacionih nauka
Menadžment u upravi
Zajedničke diplomske akademske studije

Naziv predmeta

Zaštita podataka o ljudskim resursima / Zaščita podatkov o človeških virih / Personnel Data Protection

Nastavnik

prof. dr Mirjana Drakulić

Status predmeta

Izborni

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:   Podaci: pojam, značaj i uloga u upravi i javnom sektoru. Vrste podataka. Podaci o ličnosti. Podaci o zaposlenima i nezaposlenima. Načela i metode prikupljanja, memorisanja i korišćenja. Pravo na privatnost i informacionu privatnost – razvoj prava, regulacija, karakteristike. Privatnost i informaciona privatnost i radno mesto. Podaci o ličnosti i telekomunikacione mreže. Podaci o ličnosti i smart kartice. Podaci o ličnosti i video nadzor. Biometrijski podaci. Prekogranični tok podataka. Regulacija: meÄ‘unarodna, nacionalna, samoregulacija. Obaveze subjekata u zaÅ¡titi podataka o ličnosti. Oblici ugrožavanja privatnosti i podataka o ljudskim resursima - kraÄ‘a, haking, virusi, sabotaža, Å¡pijunaža, i druga dela kompjuterskog i cyber kriminala. Mere i način zaÅ¡tite podataka o ličnosti.

Praktična nastava:  Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad.

Ostali predmeti smera Upravljanje ljudskim resursima

  1. Menadžment ljudskih resursa / Management s človeÅ¡kimi viri / Human Resource Management
  2. Ljudski resursi u javnoj upravi / Človeški viri v javni upravi / Human Resources in Public Administration
  3. Zaštita podataka o ljudskim resursima / Zaščita podatkov o človeških virih / Personnel Data Protection
  4. Kompetencije u javnoj upravi / Kompetence v javni upravi / Competences in Public Administration
  5. Menadžment karijere / Management kariere / Career Management
  6. Liderstvo u javnoj upravi / Vodenje v javni upravi / Leadership in Public Administration
  7. Upravljanje promenama u upravi / Upravljanje sprememb v upravi / Change Management in Administration

Najnovije vesti

18.9.2018.

Конкурс за упис на мастер студије Менаџмент у управи (60 и 120 ЕСПБ)

pročitaj dalje...

27.9.2016.

Konkurs za upis na master studije Menadžment u upravi za školsku 2016/17. godinu

pročitaj dalje...

7.10.2015.

Raspisan Konkurs za upis na master studije Menadžment u upravi 2015/16.

pročitaj dalje...