PočetnaMapa sajtaKontakt

Fakultet organizacionih nauka
Menadžment u upravi
Zajedničke diplomske akademske studije

Naziv predmeta

Liderstvo u javnoj upravi / Vodenje v javni upravi / Leadership in Public Administration

Nastavnik

prof. dr Ondrej Jaško, prof. dr Štefan Ivanko, doc. dr Janez Stare, doc. dr Mladen Čudanov

Status predmeta

Izborni

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:   Definicija liderstva. Pregled osnovnih istraživačkih pravaca u proučavanju liderstva. Pristupi zasnovani na osobinama lidera, na ponaÅ¡anju lidera, na moći i uticaju lidera, situacioni pristupi. Fiedler-ov kontigencijski model. “Put-cilj” kontigencijska teorija. Teorija supstitucije za liderstvo. Integrativni pristup proučavanju liderstva. Uloga lidera u pokretanju promena. Moć i uticaj lidera. Izvori moći. Liderske taktike uticaja. Savladavanje otpora prema organizacionim promenama. Liderstvo i timski rad. Organizaciona kultura. Interpretativne Å¡eme. Snaga kulture i subkulture u organizaciji. Uloga lidera u procesu kreiranja kulture u organizaciji. SprovoÄ‘enje organizacionih promena.

Praktična nastava:  Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad.

Ostali predmeti smera Upravljanje ljudskim resursima

  1. Menadžment ljudskih resursa / Management s človeÅ¡kimi viri / Human Resource Management
  2. Ljudski resursi u javnoj upravi / Človeški viri v javni upravi / Human Resources in Public Administration
  3. Zaštita podataka o ljudskim resursima / Zaščita podatkov o človeških virih / Personnel Data Protection
  4. Kompetencije u javnoj upravi / Kompetence v javni upravi / Competences in Public Administration
  5. Menadžment karijere / Management kariere / Career Management
  6. Liderstvo u javnoj upravi / Vodenje v javni upravi / Leadership in Public Administration
  7. Upravljanje promenama u upravi / Upravljanje sprememb v upravi / Change Management in Administration

Najnovije vesti

18.9.2018.

Конкурс за упис на мастер студије Менаџмент у управи (60 и 120 ЕСПБ)

pročitaj dalje...

27.9.2016.

Konkurs za upis na master studije Menadžment u upravi za školsku 2016/17. godinu

pročitaj dalje...

7.10.2015.

Raspisan Konkurs za upis na master studije Menadžment u upravi 2015/16.

pročitaj dalje...