PočetnaMapa sajtaKontakt

Fakultet organizacionih nauka
Menadžment u upravi
Zajedničke diplomske akademske studije

Naziv predmeta

Kompjutersko pravo i uprava / Računalniško pravo in uprava / Computer Law and Administration

Nastavnik

prof. dr Mirjana Drakulić

Status predmeta

Izborni

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:   Uprava, pravo i regulacija. Podaci i njihova zaÅ¡tita – vrste podataka i baze koje se kreiraju i proizvode u različite svrhe. Podaci u javnom sektoru. Integritet korišćenja. Prava i obaveze subjekatа. Elektronski dokumenti i administrativne procedure. Oblasti primene. Autentičnost i integritet. Korišćenje u postupcima. Korisnici prava i odgovornosti. Prava intelektualne svojine – oblici, principi, tretman, problemi, pravni režim. ZaÅ¡tita upravnih baza podataka. Elektronsko poslovanje u upravi. Pravni okvir i principi, regulacija. Elektronski ugovori – validnost, dokazna snaga, autentičnost. Kompjuterski i Cyber kriminal - pojam, karakteristike i oblici. Regulacija. Kompjuterska i Cyber forenzika. Digitalni dokazi i njihova prihvatljivost. Istražne i sudske procedure i postupci.

Praktična nastava:  Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad.

Ostali predmeti smera Upravna informatika

  1. Upravljanje poslovnim procesima u upravi / Upravljanje poslovnih procesov v upravi / Managing of Business Processes in Administration
  2. Kompjutersko pravo i uprava / Računalniško pravo in uprava / Computer Law and Administration
  3. Strateško planiranje informatike u upravi / Strareško načrtovanje informatike v upravi / Strategic Planning of Informatics in Administration
  4. Baze podataka / Baze podatkov / Data Bases
  5. Business intelligence za upravu / Business intelligence za upravo / Business Intelligence for Administration
  6. Projektovanje informacionih sistema / Projektiranje informacijskih sistemov / Information Systems Design
  7. Zaštita informacionih sistema i mreža / Zaščita informacijskih sistemov in mreže / Information Systems and Computer Network

Najnovije vesti

18.9.2018.

Конкурс за упис на мастер студије Менаџмент у управи (60 и 120 ЕСПБ)

pročitaj dalje...

27.9.2016.

Konkurs za upis na master studije Menadžment u upravi za školsku 2016/17. godinu

pročitaj dalje...

7.10.2015.

Raspisan Konkurs za upis na master studije Menadžment u upravi 2015/16.

pročitaj dalje...