PočetnaMapa sajtaKontakt

Fakultet organizacionih nauka
Menadžment u upravi
Zajedničke diplomske akademske studije

Naziv predmeta

Baze podataka / Baze podatkov / Data Bases

Nastavnik

prof. dr Zoran Marjanović, dr Slađan Babarogić

Status predmeta

Izborni

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:   Osnove baza podataka. Evolucija sistema baza podataka. Modeli podataka. Pregled modela. Teorija relacionog modela. Komponente modela podataka – struktura, ograničenje i operacije. Modeli objekti i veze. Relacioni model. Objektni model. Objektno – relacioni model. SQL. Definisanje tabela i upita. ODL, OQL, objektna proÅ¡irenja u SQL99. Semistrukturalni model. XML i njegov model podataka, XQUERY. Funkcije sistema za upravljanje bazom podataka.

Praktična nastava:  Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad.

Ostali predmeti smera Upravna informatika

  1. Upravljanje poslovnim procesima u upravi / Upravljanje poslovnih procesov v upravi / Managing of Business Processes in Administration
  2. Kompjutersko pravo i uprava / Računalniško pravo in uprava / Computer Law and Administration
  3. Strateško planiranje informatike u upravi / Strareško načrtovanje informatike v upravi / Strategic Planning of Informatics in Administration
  4. Baze podataka / Baze podatkov / Data Bases
  5. Business intelligence za upravu / Business intelligence za upravo / Business Intelligence for Administration
  6. Projektovanje informacionih sistema / Projektiranje informacijskih sistemov / Information Systems Design
  7. Zaštita informacionih sistema i mreža / Zaščita informacijskih sistemov in mreže / Information Systems and Computer Network

Najnovije vesti

18.9.2018.

Конкурс за упис на мастер студије Менаџмент у управи (60 и 120 ЕСПБ)

pročitaj dalje...

27.9.2016.

Konkurs za upis na master studije Menadžment u upravi za školsku 2016/17. godinu

pročitaj dalje...

7.10.2015.

Raspisan Konkurs za upis na master studije Menadžment u upravi 2015/16.

pročitaj dalje...