PočetnaMapa sajtaKontakt

Fakultet organizacionih nauka
Menadžment u upravi
Zajedničke diplomske akademske studije

Naziv predmeta

Institucije EU / Institucije EU / EU Institutions

Nastavnik

prof. dr Peter Grilc, doc. dr Alenka Kuhelj

Status predmeta

Obavezan

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:   OpÅ¡te o vrstama integracija. Integracije u Evropi. Razvoj evropske privrede integracije. Institucije druÅ¡tva – sastav, privremenost, razmere u institucionalnom aparatu, posebnosti: Komisija, Savet Evrope, Evropski parlament, Sud Saveta Evrope, Sud prvog stepena, Sud za službenike, drugi organi. Sudska nadležnost pred Sudom Saveta Evrope, Sudom prvog stepena i Sudom za službenike. Zakonodavstvo i preuzimanje političkih odluka. Priroda prava druÅ¡tva, neposredni i posredni uticaj. Upotreba prava Saveta Evrope, sredstva pred nacionalnim sudovima. Odnos domaćeg zakonodavstva i zakonodavstva EU: neposredni učinak i neposredna upotrebljivost. OpÅ¡ta načela. Temelj ekonomske slobode: slobodan protok robe, slobodno kretanje zaposlenih, slobodno otvaranje predstavniÅ¡tva roba i usluga, slobodan protok kapitala i plaćanja. Javna politika. Garantovanje ravnopravnosti. Konkurentsko pravo: kartel, zloupotreba monopolističkog položaja, koncentracije, državna pomoć, javna preduzeća, dumping, nelojalna konkurencija i zaÅ¡tita potroÅ¡ača. Javni sektor. Intelektualna svojina. Država i zajedničko tržiÅ¡te. Očuvanje životne sredine. Spoljna politika. EU i države ne-članice u različitim statusima približavanja i pridruživanja.

Praktična nastava:  Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad, Kreativne radionice, analize slučajeva iz prakse i interaktivne diskusije prema sadržaju i strukturi teorijske nastave.

Ostali obavezni predmeti

  1. Komparativna javna uprava / Primerjalna javna uprava / Comparative Public Administration
  2. Institucije EU / Institucije EU / EU Institutions
  3. Menadžment u javnom sektoru / Management v javnem sektorju / Management in Public Sector
  4. Ekonomika i analiza poslovanja / Ekonomika in analiza poslovanja / Economics and Business Analysis
  5. Odnosi s javnošću / Odnosi z javnostjo / Public Relations
  6. E-uprava / E-uprava / E-government
  7. Istraživački seminar / Raziskovalni seminar / Research Seminar

Najnovije vesti

18.9.2018.

Конкурс за упис на мастер студије Менаџмент у управи (60 и 120 ЕСПБ)

pročitaj dalje...

27.9.2016.

Konkurs za upis na master studije Menadžment u upravi za školsku 2016/17. godinu

pročitaj dalje...

7.10.2015.

Raspisan Konkurs za upis na master studije Menadžment u upravi 2015/16.

pročitaj dalje...