PočetnaMapa sajtaKontakt

Fakultet organizacionih nauka
Menadžment u upravi
Zajedničke diplomske akademske studije

Naziv predmeta

Ekonomika i analiza poslovanja / Ekonomika in analiza poslovanja / Economics and Business Analysis

Nastavnik

prof. dr Stanka Setnikar Cankar, prof. dr Nevenka Žarkić Joksimović, prof. dr Marko Hočevar, prof. dr Aleksandar Aristovnik

Status predmeta

Obavezan

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:   Ekonomski problemi u druÅ¡tvu. Ekonomska regulativa. Značaj usluga javnog sektora. Promene u delovanju javnog sektora. Finansiranje javnog sektora. Proračunski izvori finansiranja. Ne-proračunski izvori finansiranja. Nove poslovne ideje. Preduzetnički pristup obezbeÄ‘enja sredstava. Analiza poslovanja.

Praktična nastava:  Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad.

Ostali obavezni predmeti

  1. Komparativna javna uprava / Primerjalna javna uprava / Comparative Public Administration
  2. Institucije EU / Institucije EU / EU Institutions
  3. Menadžment u javnom sektoru / Management v javnem sektorju / Management in Public Sector
  4. Ekonomika i analiza poslovanja / Ekonomika in analiza poslovanja / Economics and Business Analysis
  5. Odnosi s javnošću / Odnosi z javnostjo / Public Relations
  6. E-uprava / E-uprava / E-government
  7. Istraživački seminar / Raziskovalni seminar / Research Seminar

Najnovije vesti

18.9.2018.

Конкурс за упис на мастер студије Менаџмент у управи (60 и 120 ЕСПБ)

pročitaj dalje...

27.9.2016.

Konkurs za upis na master studije Menadžment u upravi za školsku 2016/17. godinu

pročitaj dalje...

7.10.2015.

Raspisan Konkurs za upis na master studije Menadžment u upravi 2015/16.

pročitaj dalje...