PočetnaMapa sajtaKontakt

Fakultet organizacionih nauka
Menadžment u upravi
Zajedničke diplomske akademske studije

Naziv predmeta

Menadžment ljudskih resursa / Management s človeÅ¡kimi viri / Human Resource Management

Nastavnik

prof. dr Mirjana Drakulić

Status predmeta

Izborni

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava:   Uvod u predmet. Potreba i pristupi u proučavanju. Pojam i sadržaj menadžmenta ljudskih resursa. Područja menadžmenta ljudskih resursa. Planiranje i pribavljanje ljudskih resursa. Usmeravanje razvoja. Formulisanje strategije. Implementacija strategije. Valorizacija strategije.

Praktična nastava:  Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad.

Ostali predmeti smera Upravljanje ljudskim resursima

  1. Menadžment ljudskih resursa / Management s človeÅ¡kimi viri / Human Resource Management
  2. Ljudski resursi u javnoj upravi / Človeški viri v javni upravi / Human Resources in Public Administration
  3. Zaštita podataka o ljudskim resursima / Zaščita podatkov o človeških virih / Personnel Data Protection
  4. Kompetencije u javnoj upravi / Kompetence v javni upravi / Competences in Public Administration
  5. Menadžment karijere / Management kariere / Career Management
  6. Liderstvo u javnoj upravi / Vodenje v javni upravi / Leadership in Public Administration
  7. Upravljanje promenama u upravi / Upravljanje sprememb v upravi / Change Management in Administration

Najnovije vesti

18.9.2018.

Конкурс за упис на мастер студије Менаџмент у управи (60 и 120 ЕСПБ)

pročitaj dalje...

27.9.2016.

Konkurs za upis na master studije Menadžment u upravi za školsku 2016/17. godinu

pročitaj dalje...

7.10.2015.

Raspisan Konkurs za upis na master studije Menadžment u upravi 2015/16.

pročitaj dalje...